Vinnare SEPTEMBER 2021

POLLUX STARS
BSiri Fernemark
CElivia Axelsson
DTilla Eriksson
PEGASUS STARS
BAlma Larsson
CAlva Persson
DFelicia Fernström
CAPELLA STARS
BNova Kolberg
CHedda Lindström
DNova Klemensson
VEGA STARS
HMia Västerslät
ORION STARS
HMia Västerslät