Bonus Cup 2021-2022

BONUS = Balans Och Noggrannhet Utvecklar Stilen En Pay & Jumpserie där alla ryttare får muntlig feedback 🙂 Samarbete med Equus Cabella & Linda Algotsson Eventing & Ölands Ryttarförening. Del av startavgifter, rosettförsäljning & överskott på serveringen  går till Cancerfonden/Barncancerfonden.
Hamburgare sponsrade av Västersläts Gårdsbutik, bröd sponsrat av Pågens & dricka sponsrat av Widéns Åkeri 🙂
Rosetterna kommer från InterSilvi, sponsrade av MultiBygg, JS Solfilm & Böda Sand 🙂


Omg 1 lördag 20 november Körningsven
Omg 2 lördag 11 december Körningsven
Omg 3 lördag 22 januari Tryggestad
Omg 4 lördag 12 februari Tryggestad
FINAL lördag 5 mars Körningsven

I samarbete med Ölands Ryttarförening arrangerar vi omg 3 & 4 i Tryggestad, Borgholm Där har vi tillgång till två ridhus, servering inomhus & toaletter.

Servering, rosetter och delar av startavgiften till insamlingen

ANMÄLAN
* Skickas till Ann ”Bella” Rodhelind i PM på Facebook eller till ann.rodhelind@telia.com senast onsdagen före aktuell omgång
* I anmälan ska finnas namn på ryttare, häst/ponny & höjder
* Startlistor kommer ut på Facebook dagen innan
MED HOPP OM ATT VI SKA SES OCH TRÄNA PÅ ATT TÄVLA UNDER UTBILDANDE FORMER HÄLSAR VI ER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

De ekipage som deltager i minst 3 av de 4 första omgångarna, får en deltagarpokal på FINALEN & deltager i utlottning av hederspriser 

REGLER  BONUS CUP
* Banhoppning med 8 hinder på valfri höjd, tillägg med 4-5 hinder för de som önskar träna på omhoppning.
* Alla får möjlighet att genomföra ritten & får feedback – detta är en träningshoppning
* Feedback ges muntligt av stildomare/tränare efter ritten – vad som var bra & tips på förbättringar
* Startavgift 250 kr/2 starter (150 kr för 1 start) (minst 50 kr/start till insamlingen)
* Deltagarrosett ”Equus for Hope” 50 kr – insamling till Cancerfonden/Barncancerfonden
* TR gäller i vissa delar – Säkerhet, hästens hälsotillstånd, olämplig bestraffning, uppträdande
* Framridning/framhoppning i grupp om 4-5 ekipage under angiven tid. Då rider man fram, hoppar fram på angivna hinder och därefter hoppar ni i startordning er första runda, därefter i startordning er andra runda   Ekipage som inte hoppar ser till att vara ur vägen för den som hoppar banan.
(I Körningsven kan framridning/framhoppning ev ske utomhus till viss del om vädret tillåter och i Tryggestad sker framridning inomhus i lilla ridhuset.)
* Medhjälpare till varje ryttare ska finnas med och hjälpa till inne på banan och får vid behov lägga ner hinder. 
* Detta är en träningshoppning och endast egen olycksfallsförsäkring gäller. 

Tilda & Nelly Liljegren finalen i mars 2017 🙂